Prosíme o tolerovanie zákazov

Milí návštevníci, prosíme Vás o tolerovanie nasledujúcich zákazov:

Do areálu festivalu je prísne zakázané vnášať:

  • sklené nádoby a fľaše – vlastný alkohol si prineste v plastových fľašiach
  • pyrotechnické predmety, otvorený oheň, grily, horľaviny a iné predmety ohrozujúce bezpečnosť
  • drogy, psychotropné látky
  • zbrane akéhokoľvek druhu
  • skateboardy (a iné boardy…), inline korčule, kolobežky a podobné dopravné prostriedky

Vo všetkých stanoch je fajčenie zakázané a to nielen z bezpečnostných dôvodov, ale aj z ohľaduplnosti voči nefajčiarom. Zakázané je aj stanovanie na parkovisku.

V areáli sa bude pohybovať množstvo detí, preto by sme boli neradi, ak by došlo k nejakému úrazu. To samozrejme platí aj o úrazoch dospelých. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí prosíme o urýchlené vyhľadanie zdravotnej služby (prítomnej na festivale) príp. o poskytnutie nevyhnutnej prvej pomoci . V prípade spozorovania požiaru prosíme o jeho nahlásenie hasičom (prítomným na festivale).

Organizátori podujatia budú označení vysačkou – v prípade potreby nás neváhajte osloviť.

Staviame, skrášlujeme, tvoríme Familiar!

Počas predchádzajúcich týždňov sme na Mašekov mlyn ponosili takmer všetko potrebné. Skutočný zhon však začal minulý víkend a pokračoval včera. Areál sa nám podarilo skrášliť do žiadanej podoby, postavili sme oddychový stan, postarali sme sa o detský kútik a dorazil aj Majky Ham.

Práce na Festivale Familiar pokračujú aj dnes. Staviame stage, stany, rozmiestňujeme slnečníky, priebežne k nám nosia toi toi-ky, cisternu s vodou, doťahujeme fotovýstavu aj gastrozónu,…. Veríme, že večer už bude areál dýchať festivalovým životom, na ktorý sa tak tešíme!

Zajtra sa brány Familiaru otvoria o 14:00, tešíme sa na každého návštevníka, nižšieho aj vyššieho, staršieho či mladšieho.

DSC_5250 z