Informácie

Zvukomalebný, multižánrový, otvorený pre každého…aj takto by sa dal charakterizovať mini festival, ktorý aj tento rok otvára svoje brány a za úlohu si kladie pripraviť deň nasýtený kultúrou nielen pre mladých, ale aj rodiny s deťmi.

Familiar sa nesnaží konkurovať veľkým festivalom tisícovou návštevnosťou, ani zvučnými menami zo zahraničia. Svoj vysnívaný festival organizuje skupinka zanietených priateľov, ktorá sa už tretíkrát po sebe pokúsi vytvoriť atmosféru, na ktorú sa bude spomínať ešte pár rokov. Svoje úsilie vložíme nielen do bezchybne zvládnutej organizácie, ale i do toho, aby ste sa u nás cítili čo najlepšie.

A kde by ste mohli stráviť krajší deň, než v prírode? Máme šťastie, že jedným z najdôležitejších spoluorganizátorov sú skvelí ľudia z  rodinnej farmy Mašekov mlyn, nachádzajúcej sa v Hornom Ohaji, neďaleko mesta Vráble. Ide o miesto, na ktorom si môžete nielen oddýchnuť, ale zároveň sa i zabaviť.

5. ročník festivalu Familiar 2017 sa bude konať 01.07. 2016 na otvorenej lúke na Mašekovom mlyne pri Hornom Ohaji, časti mesta Vráble, kde si návštevníci budú opäť môcť vychutnať množstvo originálnych hudobných zoskupení.

Hudobné pódium ponúkne pestrú zmes štýlov. Deň doplnia sprievodné akcie – manuálna medicína, výtvarné workshopy, dielničky, kúzelník či trampolína a nafukovací hrad pre detičky.

Hlavným organizátorom festivalu je OZ Vráble v Európe – nezisková organizácia, pôsobiaca v meste Vráble. Veľká vďaka patrí aj spoluorganizátorovi – EUROPE DIRECT NITRA.

logo-2017

logo-2017

Sprievodné akcie počas celého trvania festivalu

- výtvarné workshopy pre deti i dospelých,

- divadelné predstavenie + atrakcie pre deti

- výstava fotografií

- prehliadka Mašekovho mlynu,

- manuálna medicína

Tu je menšia ukážka z minulého ročníka festivalu Familiar 2016 :

https://www.youtube.com/watch?v=1gt9wUFP7xE&t=162s

Dôležité info / Plán B

V prípade nepriaznivého počasia v daný deň sa festival uskutoční v kultúrnom dome na Hornom Ohaji časť mesta Vráble.

Organizátor

Hlavným organizátorom festivalu je Občianske združenie Vráble v európe ( www.vrableveurope.eu ), Adresa: Hviezdoslavova 1165/22, 952 01 Vráble, Slovenská Republika. Pri organizovaní festivalu spolupracuje s nasledovnými osobami a subjektmi: Rodinná farma Mašekov Mlyn, CPS interiér, Mesto Vráble, Europe direct Nitra, firmy : Kobaku,  Reštaurácia Viecha, Masam,  Adal s.r.o., Donatello, Bitcomp…..

team

team

 

Bezpečnostná služba

Bezpečnostná služba slúži na ochranu návštevníkov a na stráženie festivalových priestorov. Je rozpoznateľná podľa jednotného oblečenia (s nápisom SECURITY). Bezpečnostná služba je doplnená o usporiadateľskú službu. Je zakázané vnášať akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie – viď heslo ZÁKAZY. Pre príjemný chod festivalu je nutné dodržiavať pokyny bezpečnostnej a usporiadateľskej služby v rámci jej kompetencií, nevyhnutnosťou pre pobyt na festivale je mať identifikáciu návštevníka – festivalový náramok. Mimo areálu sa o bezpečnosť stará Mestská polícia Vráble, príslušníci štátnej polície. Kompetencie a povinnosti bezpečnostnej služby: kontrola lístkov, návratiek a festivalových náramkov, vyvedenie z areálu (neoznačené, agresívne osoby, osoby ohrozujúce bezpečnosť, neautorizovaní predajcovia a predajcovia porušujúci zmluvu o predaji, dealeri akýchkoľvek drog a psychotropných látok…), usmerňovanie pohybu, prípadne evakuácie, zamedzenie vstupu návštevníkom do priestorov nevyhradených pre verejnosť, pomoc invalidom pri vstupe do bariérových priestorov, informácie o zdravotníckej službe, ochrana účinkujúcich, návštevníkov a festivalového zariadenia.

security

security

 

Festivalový areál

Areál Mašekovho mlynu bude otvorený o 12:00 hod. 01. júla a uzatvorený o 03:00 hod. 2. júla. Pri každom vstupe prebieha kontrola identifikácie návštevníka festivalu. Náhodné kontroly identifikácie prebiehajú počas trvania festivalu v celom areáli. K dispozícii je aj dostatok trávy na aktívny alebo pasívny oddych.

Areál Mašekom mlyn

Areál Mašekom mlyn

 

Prvá pomoc

V prípade úrazu i v prípade podozrenia na zdravotné problémy (kohokoľvek, i neznámeho) kontaktujte zdravotníkov.  Na festivale sú non-stop pristavené pevné zdravotnícke stany označené červeným krížom alebo modrou hviezdou. Ďalší zdravotníci sa pohybujú v areáli festivalu. V prípade úrazu mimo dosahu festivalovej zdravotníckej služby (napr. v meste, na stanici, …) volajte 112 príp. 155 alebo vyhľadajte nemocnicu. Prajeme vám šťastný pobyt, fyzickú aj duševnú pohodu.

DSC_6288

Psy

Do festivalového areálu majú povolený vstup psy okrem bojových plemien (bulteriér, pitbulteriér, rotvailer, doberman, …), a to iba s náhubkom a na vodítku. Voľný pohyb psov je zakázaný a bude riešený usporiadateľskou službou.

psy

psy

Zákazy

Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu, skateboardy (a iné boardy…), inline korčule, kolobežky a podobné dopravné prostriedky. Výnimku tvoria plnoautomatické spotrebiteľské fotoaparáty, ktoré však nesmú byť použité na zhotovovanie fotografií z vystúpení interpretov. Vo všetkých stanoch je fajčenie zakázané – z bezpečnostných dôvodov v prvom rade, z ohľaduplnosti voči nefajčiarom v druhom, ale ľudsky podstatnom rade. Zakázané je aj stanovanie na parkovisku a mimo vyhradených priestorov.

Únikové zóny

V prípade nepredvídateľnej výnimočnej situácie, následkom ktorej by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu, riadili sa pokynmi bezpečnostnej služby a areál opúšťali únikovými zónami.

Fajčenie

Vo všetkých otvorených priestoroch okrem VIP stanu je fajčenie povolené. Vo všetkých stanoch je fajčenie zakázané – z bezpečnostných dôvodov v prvom rade, z ohľaduplnosti voči nefajčiarom v druhom, ale ľudsky podstatnom rade. Prosíme fajčiarov, aby sa vyhýbali fajčeniu aj v dave počas koncertov na otvorených scénach. Pre fajčiarov sú k dispozícii aj popolníky, prosíme fajčiarov, aby ich používali v čo najväčšej miere a  prispeli tak k čistote festivalového areálu.

Zdravie

Strážte si svoje zdravie. Buďte ohľaduplní, spolupracujte so zdravotníkmi a s usporiadateľmi. Nehazardujte s látkami, ktoré sú zdraviu škodlivé, ktoré sú zakázané a ktorých zloženie vám nie je známe, viď heslo DROGY. Chráňte sa pred slnečným žiarením (pokrývky hlavy, pitný režim, opaľovacie ochranné krémy). Chráňte sa pred hlukom (štuple do uší sú k dispozícii vo festivalovej predajni).

zdravie

zdravie

Odpad

Aj tento rok bude náš festival o niečo “zelenší”. Chceme vás preto všetkých i tento rok poprosiť o aktívne zapojenie sa. Bez vás sa nám nepodarí splniť hlavný cieľ – odviezť na skládku čo najmenej odpadu a tak znížiť dopady nášho festivalu na životné prostredie. Tento rok pokračujeme so separáciou plastov, papiera . V celom areáli budú označené kontajnerové stanovištia. Prosíme, snažte sa ich v čo najväčšej miere používať a nehádzať odpad na zem. Ak je aj najbližší kontajner preplnený, pokojne hoďte odpad niekde čo najbližšie ku kontajneru.Budeme vám vďační, ak nám napr. počas festivalu dáte vedieť o preplnených kontajneroch, znečistených miestach, ale potešia nás aj vaše názory, pripomienky a pod. k realizovanému systému nakladania s odpadom.

Občerstvenie

Na festivale je zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením.  Z toho dôvodu nie je nutné, aby si návštevníci nosili vlastné občerstvenie. Na festivale platí zákaz vnášania sklených fliaš, sklených pohárov a nožov (z bezpečnostných dôvodov). Pre návštevníkov je pripravený dostatočný počet krytých občerstvovacích stanov s ochranou pred dažďom i pred slnkom.

festival-familiar-obcerstvenie-800x533