Mašekov Mlyn – domov nášho festivalu

Mašekov mlyn sa nachádza na rieke Žitava severne od mesta Vráble v mestskej časti Horný Ohaj. Územie je osadené do krásneho prostredia žitavskej nivy, kde nezregulovaný tok rieky vytvára prírodné meandre a tiché zákutia. História mlyna na Žitave siaha do hĺbky niekoľkých storočí. Budovy mlyna dnes poskytujú vhodné priestory na stretnutia ľudí, ktorých zaujíma pôvodný vidiecky štýl života a všetkých ekologicky orientovaných ľudí so záujmom o hodnoty, ktoré táto krajina ponúka. ??

Vytvára možnosti aktívneho oddychu a rekreácie v prírode prostredníctvom živého agrárneho skanzenu. Snaží sa zachovať miestne tradície, remeslá či zvyklosti a zúročiť ich z hľadiska rekreácie, agroturistiky a aktívneho oddychu v prírode. Vytvára priestor pre zážitkové vzdelávanie formou rôzne zameraných kurzov, exkurzií, workshopov, seminárov a iných odborno-vzdelávacích programov.

masekov-mlyn

Mašekov mlyn

 ,,Chceme v ľuďoch posilniť pozitívny vzťah k prírode, pretože si myslíme, že je to dnešnej dobe nevyhnutné nielen z pohľadu udržateľného rozvoja, ale aj z hľadiska celkového vývoja spoločnosti a existencie človeka v prírode ako jednej z jej zložiek”.

“Manažment územia prostredníctvom rodinnej farmy je efektívny spôsob ako napomáhať obnove poľnohospodárskej krajiny rokmi devastovanej konvenčnými spôsobmi obhospodarovania, ktoré boli zamerané na celkové výnosy a zabúdalo sa pri nich na  ekologickú a environmentálnu funkciu krajiny. Výhodou je možnosť skĺbiť množstvo antropogénnych a socio-ekonomických aktivít s biocentrickým ponímaním krajiny. Takýto prístup dokáže vytvárať priestor pre obojstranne prospešné využívanie krajiny človekom.”

masekov-mlyn

Mašekov mlyn

História:?

   Už v roku 1319 sa v jednom dokumente spomínajú mlyny v Hornom Ohaji a na Munkáči – samote, ktorá patrila kedysi Hornému Ohaju. Spomínaný mlyn stál na mieste súčasného Mašekovho mlyna a bol celý drevený. Z roku 1664 sa do dnenšých čias zachoval daňový súpis miest a obcí, ktoré platili daň expanznej Osmanskej ríši. V tomto súpise sa môžeme dočítať zaujímavé údaje o požitavských mlynoch. Prvým majiteľom ohajského mlyna, ktorého poznáme po mene, je Adam Kríko. Tento údaj pochádza z roku 1822. V Hornom Ohaji boli mlyny dva – horný a dolný. Dolný mlyn vyhorel počas prvej svetovej vojny. Horný mlyn vlastnil okolo roku 1869 mlynár František Hrežďovič spolu so svojou rodinou. ?

   Na začiatku ?20. storočia prišla rodina Mašekovcov do Vrábeľ. František Mašek postavil v rokoch 1929-1933 na mieste predchádzajúceho dreveného mlyna mlyn murovaný, trojpodlažný. Počas druhej svetovej vojny slúžil mlyn okrem svojho pôvodného účelu aj ako skrýša pre utečencov. Od roku 1996 sa začal na Mašekovom mlyne realizovať široko zameraný proces revitalizácie, ktorého hlavným cieľom je zachovať formy tradičného hospodárstva na ekologickej báze a celková obnova komplexného a pritom stále sa vyvíjajúceho vzťahu človeka a prírody.

Viac info na:

http://masekovmlyn.wix.com/welcome