Pomôžte festivalu 2%

Patríme medzi organizácie, ktoré nezarábajú, ale pomáhajú rozvoji kultúry v našom meste. Zdrojom našich financií sú percentá z dane fyzických osôb a firiem, sponzorské dary, granty a príspevky od individuálnych darcov. Aj malá, pravidelne darovaná čiastka, ktorá nezaťaží Váš rozpočet, nám pomôže významným spôsobom. Ďakujeme za podporu !

2-perc-2017

2-perc-2017