RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA !

Zoskupenie mladých hudobníkov RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA vzniklo v lete roku 2011. Hlavnou myšlienkou je interpretácia Rusínskeho folklóru netradičným spôsobom a preto vo svojej hudbe mladí muzikanti spájajú prvky ľudovej, klasickej a populárnej hudby, balkánskych rytmov či jazzových prvkov.

RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA

RUSÍN ČENDEŠ ORCHESTRA